Home Tags Tỷ phú

Tag: tỷ phú

Sinh viên ngành y nên đọc dù chỉ một lần

Sinh viên ngành y nên đọc dù chỉ một lần. "Tôi được huấn luyện để trở thành một bác sỹ, để có lòng...

Lúc người khác đang ngủ, con phải làm việc

"Lúc người khác đang ngủ, con phải làm việc, lúc người khác làm việc, con phải làm việc gấp đôi". - Câu nói...

8 tư duy khác biệt của các tỷ phú thế giới

8 tư duy khác biệt của các tỷ phú thế giới. Ngoài khác biệt về tài sản với người thường, các tỷ phú...

Bài Ngẫu Nhiên