Home Tags Sinh viên

Tag: sinh viên

Sinh viên ngành y nên đọc dù chỉ một lần

Sinh viên ngành y nên đọc dù chỉ một lần. "Tôi được huấn luyện để trở thành một bác sỹ, để có lòng...

Vũ khí sắc bén nhất của tuổi trẻ là THAM VỌNG

Vũ khí sắc bén nhất của tuổi trẻ là THAM VỌNG. Suy nghĩ còn trẻ tuổi, đang học đại học, chưa nên nghĩ...

Bài Ngẫu Nhiên