CHIA SẺ

Trước cửa ra vào tùy tục tùy người
Tự tại vô ưu mọi sự sẽ nên
Dứt bỏ lụy phiền, tịnh tu hướng Phật
Lòng thành gặp Phật, gặp Phật tỏ lòng
Tâm niệm phật tâm, phật tâm niệm Phật
Muốn tu luyện lên, dặn lòng theo Phật
Giữ nếp tịnh tân, tự lòng tỏ Phật
Kẻ thiếu thành tâm uổng phí công lao.

BÌNH LUẬN

Nhập bình luận của bạn!
Nhập họ tên của bạn